@

@

inuyasha oriji hagane SEED tenipuri nado yorozu irasuto saito desu.

iriguchiha ueno [chi-pappa]kara douzo!