28񍑍ېᑜRN[
28TH INTERNATIONAL SNOW STATUE CONTEST
52ND SAPPORO SNOW FESTIVAL

| home || snow festival 2001 | | photos No1 | | No2 | | No3 | | No4 | | No5 |

Photo can be enlarged as you click it

@ @

| home || snow festival 2001 | | photos No1 | | No2 | | No3 | | No4 | | No5 |

@

Sapporo Snow Festival - Official Home Page -